Masterclasses voor professionals

We bieden verschillende masterclasses voor professionals die met jongeren werken. Op deze dagen werken we op een ervaringsgerichte manier aan de vaardigheden, kennis, methodieken en mindset die nodig is wanneer je met jongeren werkt en jongeren coacht of begeleid. Onderstaand een overzicht van een aantal masterclasses die we aanbieden. Heeft u een andere ontwikkelvraag? Neem contact met ons op en we maken een training op maat! krijgeracademie@jongekrijger.nl

Masterclass Jongerencoaching

Tijdens deze masterclass krijg je een inkijk in de basisbeginselen van jongerencoaching. We gaan ervaringsgericht aan de slag met de best practices uit onze Opleiding Jongerencoach. Je krijgt handvatten die je direct in de praktijk kan brengen. Oa onderstaande onderwerpen komen aan bod:

 • wat is coaching en wat kenmerkt een goede coach?
 • de belevingswereld van jongeren; de basis van verandering en ontwikkeling
 • constructieve vragen stellen; de ingang in de belevingswereld van jongeren
 • ingrediënten voor succesvolle coaching
 • introductie in de methodiek voor doelgericht coachen; Het Kompas
 • praktische tips & tricks

Deze masterclass wordt in één dag gegeven voor maximaal 12 personen.

De Masterclass is SKJ geaccrediteerd.

De eerstvolgende Masterclass wordt gegeven op vrijdag 2 oktober 2020. Kosten € 249,-. Inschrijven kan via krijgeracademie@jongekrijger.nl

Masterclass doelgericht jongeren coachen

In deze masterclass bieden we een methodiek waarmee professionals in staat zijn doelgericht een traject of (reeks) gesprekken met jongeren vorm te geven. Het Kompas bied een structuur die professionals handvatten bied om te navigeren in gesprekken en coachend te sturen naar doelgerichte ontwikkeling van jongeren. We gaan aan de slag met het in kaart brengen van de uitdaging waar jongeren mee zitten, wat is nu 'echt' het probleem, dit geeft inzicht in wat maakt dat jongeren hier (steeds) in terecht komen. We geven handvatten in het stellen van doelen en het ‘echt’ verbinden met je doel en hoe je jongeren in contact brengt met hun eigen hulpbronnen om dit te bereiken. Deze methodiek sluit nauw aan bij oplossingsgericht werken.

Na het volgen van deze training kan je werken met het Kompas. Je leert o.a.: 

 • Structuur geven aan gesprekken m.b.v. het Kompas 
 • Toegepaste werkvormen gebruiken die inzicht geven in uitdagingen en verandering, het bereiken van doelen 
 • Dromen en verlangens concreet maken in haalbare doelen 
 • Jongeren verbinden aan hun doelen door inzet van de meerwaarde 
 • Door middel van vragen jongeren helpen van een probleemsituatie naar een oplossing
 • Inzicht geven in waarom jongeren blijven hangen in hun probleem mbv de positieve intentie
 • Inzicht geven in de structuur van de ervaring binnen een probleem en een doel-situatie 

Deze masterclass wordt in één dag gegeven voor maximaal 12 personen.

De eerstvolgende Masterclass wordt gegeven op vrijdag 16 oktober 2020. Kosten € 249,-. Inschrijven kan via krijgeracademie@jongekrijger.nl

De Masterclass is SKJ geaccrediteerd. 

Scroll to top